Paspoort

Paspoort van de hond

Wat zegt de wet ?
 
Het Koninklijk Besluit van 17 november 1994 , vervangen door het Koninklijk Besluit van 1 juni 2004, verplicht de identificatie en registratie van honden.
 
Dit betekent concreet dat :
 
Als een hond bij u geboren wordt, en u de intentie hebt om hem te houden, u hem moet laten identificeren en registreren voor de leeftijd van 4 maanden. Als u de intentie hebt om een hond te verkopen of weg te schenken, u hem ongeacht de leeftijd moet laten identificeren en registreren. Als u een hond koopt of krijgt, hij op voorhand moet zijn geïdentificeerd en een paspoort moet hebben.
 
Is mijn hond correct geregistreerd ?
 
Uw hond wordt geregistreerd door een dierenarts of een erkende vereniging. Zij beschikken hiervoor over blanco paspoorten en voorlopige certificaten van identificatie & registratie.
 
Op het ogenblik van de identificatie wordt door de identificeerder het voorlopig identificatiecertificaat ingevuld waarop het nummer van het paspoort duidelijk wordt vermeld. Het roze origineel van het document en de gele kopie worden zo snel mogelijk (en in elk geval binnen de acht dagen na de identificatie) door de identificeerder aan de BVIRH bezorgd. Het paspoort dat tenminste het identificatieteken bevat, en de witte kopie worden onmiddellijk aan de verantwoordelijke van het dier gegeven. De groene kopie wordt tot één jaar na de identificatie bewaard door de identificeerder.
 
De kweker van een hond moet het dier registreren. In dit geval bezorgt de identificeerder enkel het roze origineel van het voorlopige identificatiecertificaat zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen de acht dagen) aan de BVIRH. Het paspoort wordt samen met de gele en de witte kopie onmiddellijk aan de kweker gegeven. De groene kopie wordt tot één jaar na de identificatie bewaard door de identificeerder. Op het moment dat de hond verhandeld wordt aan een erkende inrichting vult de kweker de gegevens van de nieuwe
verantwoordelijke in op de achterzijde van de gele kopie en bezorgt deze zo snel mogelijk aan de BVIRH. Indien de kweker van de hond het dier niet binnen de acht dagen verhandelt aan een erkende inrichting vult hij zijn gegevens in op de achterzijde van de gele kopie van het voorlopig certificaat en bezorgt deze zo snel mogelijk aan de BVIRH. In dit geval mag het dier pas verhandeld worden wanneer de kweker in het bezit is van het definitieve identificatie- en registratiecertificaat (etiket dient gekleefd te worden in het paspoort).
 
De verantwoordelijke ontvangt in de loop van de daaropvolgende week :
Een definitief identificatie- en registratiecertificaat onder de vorm van zelfklevende etiketten die gekleefd moeten worden op de pagina’s 2 en 3 van het paspoort; een kaartje “Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering – Aangifte van overlijden”. Deze kaart moet bewaard worden in het paspoort. Ze zal gebruikt worden om latere veranderingen van adres of verantwoordelijke te melden.
 
Hoeveel kost de identificatie en registratie van uw hond ?
 
De prijs van het implanteren van een elektronische chip wordt bepaald door de persoon die de handeling uitvoert (dierenarts). De prijs wordt dus niet bepaald in het reglement en komt bovenop de registratieprijs die hieronder wordt vermeld.
De vaste prijs voor de registratie van de gegevens bedraagt 12,39 € voor een hond die voor het eerst wordt geïdentificeerd. De betaling aan de BVIRH gebeurt door de persoon die de identificatie uitvoert (dierenarts). Het is dus aan hem en niet aan de BVIRH dat u dit bedrag moet betalen. U betaalt dit bedrag slechts één keer voor heel de levensduur van de hond. Concreet wil dit zeggen dat als de hond reeds een identificatie- en registratiedocument van de BVIRH heeft, u niets meer moet betalen voor een latere verandering van uw gegevens (bv. bij een verhuis) of die van de hond (bv.: verkoop of gift).
 
Is mijn hond correct geïdentificeerd ?
 
Uw hond moet worden geïdentificeerd,  d.m.v. een elektronische chip (transponder). De identificatie met een elektronische chip moet worden uitgevoerd door een dierenarts. 
 
Wat doe ik als mijn hond van verantwoordelijke verandert ?
 
U stuurt het kaartje met de gegevens van de nieuwe verantwoordelijke terug naar de BVIRH. U geeft het paspoort aan de nieuwe verantwoordelijke. De nieuwe verantwoordelijke ontvangt in de loop van de daaropvolgende week : een definitief identificatie- en registratiecertificaat onder de vorm van zelfklevende etiketten die gekleefd moeten worden op de pagina’s 2 en 3 van het paspoort; een kaartje “Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering – Aangifte van overlijden”.
 
Wat moet ik doen als ik van adres verander ?
 
U gaat te werk zoals bij een verandering van verantwoordelijke maar u bewaart het paspoort, u kleeft zelf het zelfklevende definitieve identificatie- en registratiecertificaat op de pagina’s 2 en 3 en u stopt het nieuwe kaartje ‘Aanvraag voor verandering van verantwoordelijke of adresverandering – Aangifte van overlijden’ in het paspoort.
 
Wat moet ik doen als mijn hond sterft ?
 
U stuurt het kaartje (zie hierboven) terug met vermelding van de datum van overlijden.
 
Wat moet ik doen als mijn hond geregistreerd is bij de BVIRH maar ik bezit nog geen europees paspoort en ik wens er één te ontvangen dat gelinkt is aan zijn identificatie?
 
U stuurt het definitieve identificatie- en registratiecertificaat of het kaartje terug naar de BVIRH, vergezeld van een betalingsbewijs van 5,00 € met vermelding dat u een paspoort wenst te ontvangen.
 
U kan ook 5,00 € overschrijven op rekeningnummer IBAN: BE11 0016 1520 0348 , BIC/SWIFT: GEBABEBB met vermelding van het microchipnummer 
 
U ontvangt het gepersonnaliseerde paspoort in de loop van de daaropvolgende week.
 
Belangrijk! Voor de honden die geïdentificeerd en geregistreerd werden voor 7 juin 2004, is het paspoort enkel verplicht voor honden die reizen.
 
Wat moet ik doen als mijn hond verloren of gestolen is ?
 
U geeft dit zo snel mogelijk door aan de BVIRH op het nummer 070 222 445.
 
Op vakantie met uw hond. NIET ZONDER ZIJN PASPOORT !!
 
Sinds 1 oktober 2004 moet u een Europees paspoort hebben als u uw hond, kat of fret mee wil nemen op reis.
 
In België krijgen honden sinds 7 juni 2004 automatisch een paspoort op het moment dat zij geïdentificeerd worden.
 
Voor de honden die reeds vóór 7 juni 2004 geregistreerd werden, kan de BVIRH tegen betaling van 5 € een paspoort afleveren. Hiervoor moet u de volgende procedure volgen :
 
OP TE STUREN NAAR DE BVIRH :
 
Het invulstrookje van het registratiecertificaat met de vermelding “aanvraag paspoort”; indien er veranderingen zijn (bv. een wijziging of fout in het adres, …) moet u deze ook invullen op dit strookje. een bewijs van betaling van 5,00 €. U kan dit bedrag storten op rekeningnr. IBAN: BE11 0016 1520 0348,
BIC/SWIFT: GEBABEBB met als mededeling het identificatienummer van de hond (chip )
 
Scroll naar boven